English

Pure WhiteGdansk

Czysta BielGdansk

Surprisingly, the central part of this kitchen, purposefully designed as white is a light blue La Cornue. Warm and cozy interior which I am greatly fond of.

Przewrotnie centralny punkt z założenia białej kuchni stanowi błękitne La Cornue. Wnętrze ciepłe i przytulne, które darzę ogromnym sentymentem.